Diakonie Valašské Meziříčí má novou dozorčí radu

26. února 2020

V neděli 23. února proběhlo pověření členů nové dozorčí rady sloučeného střediska Diakonie Valašské Meziříčí.

Diakonie Valašské Meziříčí má novou dozorčí radu
26. února 2020 - Diakonie Valašské Meziříčí má novou dozorčí radu

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Diakonie Valašské Meziříčí. Dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou činnost střediska.

Diakonie Valašské Meziříčí má nyní tři partnerské farní sbory, čtvrtým partnerským sborem je Východomoravský seniorát. Farní sbory ve Stříteži nad Bečvou, na Velké Lhotě a ve Valašském Meziříčí vyslaly do dozorčí rady po dvou členech, Východomoravský seniorát (VMS) také dva členy, přičemž jeden z nich je ze zaměstnanců střediska.

Pověření vykonal v neděli 23. února 2020 v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí br. farář Vladimír Kopecký, který je členem Dozorčí rady Diakonie ČCE (celé Diakonie ČCE) a má na starosti právě naše středisko.

Nová dororčí rada bude pracovat ve složení:

Ing. Jana Buzková, předsedkyně 
Jitka Bajzová, DiS.
Radka Čapková
MUDr. Libuše Dvořáková
Ing. Tomáš Jelínek
Ruth Kopecká
Pavel Mička
Bronislav Trčka

Děkujeme všem členům Dozorčí rady střediska za jejich dobrovolnou práci a přejeme jim, aby ji konali rádi. Poděkování patří také všem členům předchozích dozorčích rad obou středisek za jejich dosavadní službu pro Diakonii.