naše POSLÁNÍ 

Posláním Diakonie Valašské Meziříčí je pomáhat seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím a být nápomocni rodinám a ostatním pečujícím. Chceme být nositeli úcty a respektu k člověku s ohledem na jeho důstojnost a jedinečnost v každé fázi jeho života. Při naplňování našeho poslání se opíráme o diakonické hodnoty a spolupráci s lidmi kolem nás ve prospěch potřebných.

Naše hodnoty

Milosrdenství

V praxi se snažíme našim klientům předat to, co poznáváme z Boží lásky k člověku. Klientům pomáháme s respektem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné.

Fortelnost

Dbáme na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce. Posilujeme motivaci a kompetence našich zaměstnanců. Chceme být zodpovědnými a profesionálními vůči našim klientům.

Společenství

Každý člověk je jedinečný dílek skládačky – hotový obraz můžeme vytvořit pouze společně. O naše pracovní týmy pečujeme. Ceníme si spolupráce, sdílíme své zkušenosti, dáváme jeden druhému zpětnou vazbu a usilujeme o vzájemné porozumění. Pamatujeme také na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí tohoto širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Naděje

Našim klientům chceme předávat naději. Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci. Žít s nadějí znamená aktivně vyhlížet, že přijde pozitivní změna. V našem každodenním snažení máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné porozumění.

naše vize

Diakonie Valašské Meziříčí chce být žádaným poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb, vyznačující se vysokou kvalitou a důrazem na jedinečnost člověka. Chce být dobře fungující, silnou a rozvíjející se organizací, která sdílí diakonické hodnoty. Vytváří stabilní zázemí pro své zaměstnance a je respektovaným partnerem pro spolupráci.