historie

Rok 1993

Vzniklo středisko Domácí péče Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a jeho zahájení ošetřovatelské a pečovatelské služby, která nabízí pomoc lidem v jejich domácím prostředí, otevření půjčovny kompenzačních pomůcek.

Rok 1994

Vznikla myšlenka na vybudování zařízení, kde by bylo možné zajišťovat komplexní péči o nevyléčitelně nemocné klienty. K realizaci daného záměru bylo vytvořeno občanské Sdružení pro založení a podporu hospice ve Valašském Meziříčí.

Rok 1997

Vyhlášeno výběrové řízení na vytvoření architektonické studie hospice.

Rok 2001

V rámci struktury střediska Domácí péče Diakonie ve Valašském Meziříčí bylo vytvořeno substředisko Hospic. Základní kámen tohoto substřediska byl položen v září za účasti ministra zdravotnictví ČR a dalších významných hostů.

Rok 2003

Rozdělení původního střediska Domácí péče Diakonie ve Valašském Meziříčí na dvě samostatná střediska: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA. 

V závěru roku dokončena stavba hospice, byly získány všechny potřebné registrace a schválení pro zahájení zkušebního provozu.

Rok 2004

Vznik denního stacionáře pro seniory, kteří nemohou během dne zůstávat sami doma. Dne 30. 4.  ukončen zkušební provoz hospice, který byl slavnostně uveden do řádného provozu.

Rok 2007

Rozšíření aktivit hospice registrací sociálních pobytových služeb podle § 52 zákona 108/2006 Sb., které jsou poskytovány v budově bývalé LDN na Žerotínově ulici.

Rok 2009

Rozšíření služeb střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí o osobní asistenci pro seniory a lidi s postižením, kteří potřebují ve svém prostředí pomoc s více činnostmi a ve větším časovém rozsahu. 

Rok 2010

Město Valašské Meziříčí uzavřelo s Diakonií ČCE - hospic CITADELA a Diakonií ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí smlouvu o partnerství za účelem společně realizovat projekt Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí. Cílem projektu byla rekonstrukce budovy bývalého konviktu, později plicního oddělení nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných tak, aby v ní střediska Diakonie mohla poskytovat sociální služby. V listopadu začala rekonstrukce této budovy s cílem vytvořit zde moderní zázemí pro poskytování komplexních sociálních služeb pobytových, ambulantních i terénních.

Středisko Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí začalo v rámci ošetřovatelské služby poskytovat domácí paliativní péči.

Rok 2011

Dne 26. září proběhlo slavnostní předání zrekonstruované budovy Domu sociálních služeb a 3. října stěhování klientů sociálních služeb Diakonie ČCE - hospic CITADELA. V listopadu se z prostor na Vrbenské ulici do přízemí zrekonstruované budovy Domu sociálních služeb přestěhovalo také středisko domácí péče Diakonie ČCE.

Rok 2012

K 1.1. proběhla registrace a zřízení nové služby v Diakonii ČCE - hospic CITADELA podle § 50 zákona 108/2006 Sb. domov se zvláštním režimem v Domě sociálních služeb. K 31. 12. byla ukončena služba podle § 52 zákona 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Rok 2013

K 1.1. proběhla registrace a zřízení nové služby v Diakonii ČCE - hospic CITADELA podle § 49 zákona 108/2006 Sb. domov pro seniory v Domě sociálních služeb. Ke konci roku ukončil své desetileté působení na pozici ředitele Diakonie ČCE - hospic CITADELA pan Ing. Miloslav Běťák.

V tomto roce Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí založilo dceřinnou společnost 1. Valašskou diakonickou, s. r. o. za účelem sociálního podnikání, následné založení dvou sociálních podniků Palomino a Secondhelp, kde byly vytvořeny pracovní místa pro lidi se zdravotním znevýhodněním.

Rok 2014

Do Diakonie ČCE - hospic CITADELA nastoupila nová ředitelka paní Mgr. Květoslava Othová.

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí zahájilo službu sociální rehabilitace. Zapojilo se do projektu Pečuj doma zaměřeném na podporu rodin, které doma pečují o člena rodiny.

Rok 2015

Dne 1. července proběhla registrace služby Diakonie ČCE - hospic CITADELA podle § 52 zákona 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí zahájilo službu Chráněného bydlení JOHANNES pro dospělé lidi s mentálním postižením, rozšířilo služby sociální rehabilitace do Rožnova pod Radhoštěm a založilo pobočky Sociálního podniku Secondhelp v Rožnově pod Radhoštěm.

Rok 2016

K 1. listopadu zahájila Diakonie ČCE - hospic CITADELA činnost Ambulance paliativní medicíny. Dne 31. prosince došlo k ukončení služby Domovy pro seniory podle zákona č. 108/2006 Sb.

Ve spolupráci se sesterskou organizací Diakonie ČCE - hospicem CITADELA zahájilo Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí činnost Domácího hospice SPOLEČNOU CESTOU.

Rok 2017

Od 1. ledna došlo v Diakonii ČCE - hospic CITADELA ke změně registrace služby Domov se zvláštním režimem, jedná se o změnu kapacity služby z 21 lůžek na 42 lůžek.

V Diakonii ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí proběhlo otevření Poradny pro pečující ve spolupráci s nemocnicí Agel ve Valašském Meziříčí. Založily se svépomocné skupiny pro pečující o lidi s demencí a zahájil se provoz služby Matteo, která se snaží pomoci znevýhodněným nebo zdravotně postiženým lidem připravit se na zaměstnání a následným získáním pracovního místa.

Rok 2018

V tomto roce proběhly oslavy 25. výročí existence našeho působení ve Valašském Meziříčí a přípravy na budoucí slučování Diakonie ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA.

Ke konci roku ukončila své působení na pozici ředitelky Diakonie ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí paní Mgr. Zdislava Odstřčilová.

Rok 2019

Zahájil se proces slučování obou středisek. Na proces slučování byl na funkci ředitele jmenován pan Ing. Miloslav Běťák. 

V Diakonii ČCE - středisku ve Valašském Meziříčí vzniklo rozšíření pečovatelské služby o odlehčovací službu jako pomoc pro pečující osoby, kteří potřebují odpočinek. Proběhlo ukončení Sociálního podniku Secondhelp (zrušeny prodejny v Kopřivnici a Novém Jičíně) v 1. Valašské diakonické, s. r. o. a vznikl sociální podnik pod novým názvem Sociální podnik Na ramínku.

Rok 2020

Vznik nového sloučeného střediska Diakonie Valašské Meziříčí pod vedením paní ředitelky Mgr. Květoslavy Othové.

Rok 2022

Vznik Osamostatnění 1. Valašské diakonické, s.r.o. a její přejmenování na 1. Valašskou dílnu, s.r.o., ředitelkou je Ing. Aneta Klimentová.