Spolu až do konce. Diakonie Valašské Meziříčí uspořádala paliativní konferenci

6. října 2022

Diakonie Valašské Meziříčí uspořádala pod záštitou starosty města Roberta Stržínka v úterý 4. října paliativní konferenci Spolu až do konce aneb nebojme se doprovázet. Garantem konference byla MUDr. Ivana Kvitová, vedoucí lékařka hospice CITADELA.Odborníci si v prostorách Kina Valmez vyměnili zkušenosti s péčí o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života.

Spolu až do konce. Diakonie Valašské Meziříčí uspořádala paliativní konferenci
6. října 2022 - Spolu až do konce. Diakonie Valašské Meziříčí uspořádala paliativní konferenci

Do Valašského Meziříčí se sjelo na 180 účastníků z řad lékařů, zdravotnických pracovníků, managementu poskytovatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků i pracovníků přímé péče a dalších hostů. „Konference přinesla pohled na péči o nevyléčitelně nemocné v závěru života z pozice lékařů paliativní ambulance, domácího hospice i vedoucího paliativního týmu. Přiblížila také zkušenosti z lůžkového hospice a se zaváděním principů paliativní péče v zařízeních pobytových sociálních služeb. Zaměřili jsme se i na koncept systému paliativní péče v regionu doplněný o roli duchovní péče,“ vysvětlila Květoslava Othová, ředitelka valašskomeziříčské Diakonie.

Na konferenci vystoupila se svým příspěvkem Mgr. Květoslava Othová, sdílela zkušenosti s paliativní péčí valašskomeziříčské Diakonie. Představení současného a budoucího programu NF Abakus spočívajícího se zaváděním principů paliativní péče v sociálních pobytových službách se ujala Mgr. Barbora Nejedlá, analytička Sue Ryder. Vedoucí lékařka paliativního týmu Nemocnice Valašské Meziříčí a v domově se zvláštním režimem valašskomeziříčské Diakonie MUDr. Veronika Mikolajková přiblížila svou práci a potřebnost spolupráce nejen v rámci týmu, ale také mezioborově. Svůj pohled a zkušenosti s poskytováním domácí hospicové péče odhalila MUDr. Zdislava Tělupilová, lékařka Domácího hospice Devětsil Diakonie Vsetín. Ideální provazbu paliativní péče v komunitě, jak se o to pokoušejí v Brně, představila MUDr. Regina Slámová z Centra paliativní péče. Významu spirituální péče u lidí na sklonku života se věnovala duchovní ČCE a kaplanka Diakonie Mgr. Radmila Včelná. Závěr konference patřil Mgr. Marii Juroškové, vedoucí domova se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí, která seznámila přítomné se zkušenostmi se zaváděním principů paliativní péče v sociálních pobytových službách a uvedla několik kazuistik.

Konference proběhla v rámci projektu Spolu až do konce – zavádění principů paliativní péče v domově se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí, který podpořil nadační fond Abakus. Akci finančně podpořila také valašskomeziříčská radnice. „Ve městě máme specializované pracoviště paliativní péče, kterým je hospic Citadela. Místní Diakonie nejen zde, ale také v přímo v rodinách, poskytuje dlouhodobě vysokou úroveň péče všem potřebným. Jedná se o nelehkou, avšak velice prospěšnou práci, které si skutečně ceníme. I proto činnost Diakonie pravidelně podporujeme,“ řekl místostarosta Josef Vrátník.

Pokud nám chcete sdělit nějaký podnět, neváhejte nás kontaktovat:
Mgr. Zuzana Venturová, venturova@diakonievm.cz, 739 244 810

Prezentace:

Othová Květoslava, Mgr._Zkušenosti s paliativní hospicovou péčí
Nejedlá Barbora, Mgr._Představení současného a budoucího programu Abakus
Mikolajková Veronika, MUDr._Vedení paliativního týmu
Tělupilová Zdislava, MUDr._Domácí hospicová péče z pohledu lékaře
Slámová Regina, MUDr._Paliativní péče v komunitě
Včelná Radmila, Mgr._Význam spirituální péče
Jurošková Marie, Mgr._Zavádění principů paliativní péče v sociálních pobytoých službách (kazuistiky)

Záznam konference - 1. část:

 

Záznam konference - 2. část:


Reportáž z konference:

Partneři konference:

valmez-pozitiv blue-nf-cmyk  ČLK  ČAS  nutrego clinical vertikalni R   Lohmann  Abena