Diakonie Valašské meziříčí

Informace o službách Poradna pro pečující 730 190 733
Fakturační adresa:

Žerotínova 1421
Valašské Meziříčí

757 01

Tel:
Fax:
571 629 084
571 629 085
IČO: 73632783


Datová schránka: 

                       

emnnvsq

Email:

4gsyQOQ-48xy479n85pJ

Facebook:


@diakonieVM

 

Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Hospic CITADELA

Recepce - informace 4gsyQOQ-48xy479n85pJ 571 629 084

Hospic CITADELA

sociální pracovnice 

YbGkU3b7VX~nZZag9brF3W7r

571 629 084

736 473 245

Odlehčovací služby - pobytové

sociální pracovnice 

-_yoY1enW-vjGK8aWdBxZ3leT-M

571 629 084

736 473 245

Sociální služby ve zdrav. zař. lůžkové péče

- sociální pracovnice 

%syjGK8aWdBxZ3leT-M

571 629 084

736 473 245

Ambulance paliativní medicíny

WfoE2Zd907c-U75c-gvo._29g

571 629 084

739 488 955

Žerotínova 319, 757 01 Valašské Meziříčí
Dům sociálních služeb

Recepce

info@diakonievm.cz

730 195 068

573 034 161

Odborné sociální poradenství
Poradna pro pečující
_hEkU.56LTqsR9ef4.IwO1p 730 190 733
Domácí zdravotní péče
Ošetřovatelská služba
-lrD8~l7a.yC1Z4WH_vk1~da0ozhTj 730 190 727
Pečovatelská služba _.py.Zj_7lxkQOQ-48xy479n85pJ 730 190 780
Osobní asistence -lBl475k4lGo4196LTqsR9ef4.IwO1p 730 190 780
Odlehčovací služby - terenní -_yoY1enW-vDVb9fVX~nZZag9brF3W7r 730 190 778
Denní stacionář Dobromysl %mnmZ~d7~7c-U75c-gvo._29g 737 391 341
Domov se zvláštním režimem Zhzy.YUSZbnu5.~_cfkmb

Komunikace s klienty 15.00 - 17.00:
734 236 518

Vedoucí domova:

602 776 460

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU ZhzkT7.g%ivmQOQ-48xy479n85pJ 730 190 727
Půjčovna kompenzačních pomůcek _nwm5fd7VX~nZZag9brF3W7r 737 966 347

Jičínská 308, 757 01 Valašské Meziříčí

Chráněné bydlení JOHANNES YaoIU-9f47c-U75c-gvo._29g 731 133 932

Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí

Sociální rehabilitace ~.ukS7baa8po._4WH_vk1~da0ozhTj 731 138 910

Bayerova 62, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Sociální rehabilitace ~.ukS7baa8po8~pf-om%C2~76hAsVfc4Ys 731 138 912