kontakty na jednotlivé služby

Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

Recepce info@diakonievm.cz

571 629 084

Hospic CITADELA citadela@diakonievm.cz

736 473 245

Odlehčovací služby - pobytové odlehcovaci@diakonievm.cz

571 629 084

736 473 245

Sociální služby ve zdrav. zař. lůžkové péče szl@diakonievm.cz

571 629 084

736 473 245

Ambulance paliativní medicíny ambulance@diakonievm.cz 739 488 955

Žerotínova 319, 757 01 Valašské Meziříčí

Recepce info@diakonievm.cz

573 034 161

730 195 068

Odborné sociální poradenství
Poradna pro pečující
poradna@diakonievm.cz 730 190 733
Domácí zdravotní péče
Ošetřovatelská služba
osetrovatelska@diakonievm.cz 739 038 424
Pečovatelská služba pecovatelska@diakonievm.cz 730 190 780
Osobní asistence osobniasistence@diakonievm.cz 730 190 778
Odlehčovací služby - terenní odlehcovaciteren@diakonievm.cz 730 190 778
Denní stacionář Dobromysl stacionar@diakonievm.cz 737 391 341
Domov se zvláštním režimem domov@diakonievm.cz 602 776 460
Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU domacihospic@diakonievm.cz 739 038 424
Půjčovna kompenzačních pomůcek pujcovna@diakonievm.cz 737 966 347

Jičínská 308, 757 01 Valašské Meziříčí

Chráněné bydlení JOHANNES chbydleni@diakonievm.cz 731 133 932

Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí

Sociální rehabilitace rehabilitacevm@diakonievm.cz 731 138 910

Bayerova 62, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Sociální rehabilitace rehabilitaceroznov@diakonievm.cz 731 138 912