ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název organizace:

Diakonie Valašské Meziříčí

Sídlo organizace:

Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

Typ organizace:

církevní právnická osoba

IČ:

73632783

Datová schránka:

emnnvsq

Územní působnost:

převážně Zlínský kraj

Způsob financování:

Vícezdrojové - zdravotní pojišťovny, dotace ze státního rozpočtu, dotace měst a obcí, úhrady klientů, dary fyzických a právnických osob

Číslo účtu:

94-2556380247/0100

Transparentní účet:

115-2766120267/0100

Kontakty:

T : 571 629 084, F: 571 629 085

 

E: 4gsyQOQ-48xy479n85pJ

 

W: www.diakonievm.cz, FB: @diakonievm