VZDĚLÁVÁNÍ

Jedním z poslání naší organizace je šíření myšlenek hospicové a paliativní péče mezi odbornou i laickou veřejnost a rozvíjení pozitivního přístupu k lidem s demencí. Za tímto účelem nabízí Diakonie Valašské Meziříčí několik forem vzdělávacích aktivit, určených studentům sociálních a zdravotnických oborů i pracovníkům v sociálních službách nebo zdravotnických zařízeních.