ZŘIZOVATEL

Zřizovatelem Diakonie Valašské Meziříčí je křesťanská nestátní nezisková organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby v České republice. Diakonie Valašské Meziříčí je jedním ze středisek Diakonie ČCE. Každé středisko je samostatným právním subjektem. V čele každého střediska je jako statutární orgán správní rada, jejíž předseda je současně ředitelem střediska. Základními dokumenty organizace jsou zřizovací listina a statut střediska. Kontrolním a poradním orgánem je dozorčí rada.

 

VEDENÍ

Mgr. Květoslava Othová
Pozice: ředitelka, předsedkyně správní rady

Telefon: 571 629 084
Mobil: 605 223 405
E-mail: -muy.Z4WH-vDR29dW5pJ