K volbám zamířili i klienti sociální rehabilitace

25. října 2021

Služba sociální rehabilitace pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením. Jedním z okruhů činností, kterému se ve službě věnujeme, je pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Nedávno proběhlé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se staly inspirací pro aktivity, jejichž cílem bylo podpořit klienty při uplatňování volebního práva.

 

Příprava na volby klientů sociální rehabilitace
25. října 2021 - K volbám zamířili i klienti sociální rehabilitace

Klienti se již v předstihu snažili získávat potřebný přehled sběrem volebních letáků a sledováním diskuzních pořadů v televizi. Následně jsme si společně představili programy všech politických stran. Společně jsme také diskutovali o osobních preferencích klientů. U pracujících klientů hrály velkou roli volební programy zaměřené na pracující skupinu, jiní preferovali ochranu přírody, nebo například podporu 50+.

Vyvrcholením těchto aktivit byl nácvik voleb na nečisto. „Volební místnost“ jsme měli otevřenou ve čtvrtek a v pátek před skutečnými volbami. Klienti s volebním právem šli poté sami volit. Věříme, že nácvikem voleb nanečisto jsme našim klientům pomohli ke snadnějšímu zvládnutí voleb skutečných.  

Výsledky našich voleb vzhledem k malé účasti zveřejňovat nebudeme, každopádně výběr stran byl pestrý. A výsledky těch skutečných ostatně znáte.