Michal Hrůza zahrál na podporu Diakonie ve Valašském Meziříčí

25. června 2019

Dne 14. června ve 20 hodin v amfiteátru města Valašského Meziříčí se uskutečnil benefiční koncert Michala Hrůzy na podporu Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE – hospice CITADELA, který se konal pod záštitou města Valašského Meziříčí.

Michal Hrůza zahrál na podporu Diakonie ve Valašském Meziříčí
25. června 2019 - Michal Hrůza zahrál na podporu Diakonie ve Valašském Meziříčí

Na úvod benefičního koncertu vystoupila ředitelka Diakonie ČCE – hospice CITADELA Mgr. Květoslava Othová společně s paní místostarostkou města Valašského Meziříčí Mgr. Zdislavou Odstrčilovou přivítaly příchozí hosty.Benefice se zúčastnilo více jak 400 návštěvníků, kteří přišli podpořit obě střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí, ale také strávit příjemný čas poslechem populární hudby Michala Hrůzy.

Díky příznivému počasí, hojné účasti návštěvníků koncertu a díky dárcům činil výtěžek benefice krásných 120.068 korun. Tato částka bude využita na vybudování zázemí pro poskytování terénních a pobytových služeb Diakonie ve Valašském Meziříčí.

Benefiční koncert uspořádala Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s Diakonii ČCE – hospicem CITADELA. Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě benefice: městu Valašské Meziříčí, Kulturnímu zařízení města Valašského Meziříčí, Regionální TV, hotelu Rajka, firmám CS CABOT, UHERCOMPANY a dobrovolníkům.

Děkujeme za podporu naší činnosti.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19