Moneta podpořila domácí zdravotní péči

13. prosince 2021

Domácí zdravotní péče Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá lidem, aby mohli zůstat v domácím prostředí ve chvílích, kdy jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči, kterou si nejsou schopni zajistit ambulantně. MONETA podpořila poskytování této služby v roce 2021 částkou ve výši 100 000 Kč.

Moneta podpořila domácí zdravotní péči
13. prosince 2021 - Moneta podpořila domácí zdravotní péči

Domácí zdravotní péče zajišťuje klientům zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí i návaznost zdravotní péče po propuštění z nemocnice. Zaměřuje se na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti i zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných, zajišťuje také důstojné umírání. Služba zároveň podporuje rodinu a blízké v zapojení do péče.

MONETA grant z regionálního grantového Programu podpory potřebným přispěl ke krytí provozních nákladů služby domácí zdravotní péče, které nepokrývají platby zdravotních pojišťoven. Z grantu byly kryty náklady spojené se spotřebou pohonných hmot a zdravotnického materiálu. Poskytnutý finanční příspěvek pomohl zajistit poskytování péče na vysoké úrovni a v potřebném rozsahu k uspokojení vysoké poptávky po službě. V období od 1.1.2021 do 1.12.2021 bylo uskutečněno 15 539 návštěv a provedeno celkem 26 207 úkonů.

Děkujeme polečnostem skupiny MONETA za podporu.

Moneta_Money_Bank