Preventivní testování na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské Meziříčí

3. září 2021

Na základě závazného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZD 32802/2021-1/MIN/KAN dne 30. srpna 2021 zavádíme povinné testování, tj. preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 formou antigenních testů s frekvencí jedenkrát za 7 dní u všech pacientů a uživatelů těchto služeb:
1. Zdravotnické zařízení – hospic CITADELA
2. Odlehčovací služby pobytové
3. Sociálně zdravotní lůžka
4. Domov se zvláštním režimem

Zároveň na základě závazného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30. srpna 2021 zavádíme povinné testování, tj. preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 formou antigenních testů s frekvencí jedenkrát za 7 dní u všech pracovníků služeb, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a uživateli služeb:
1. Zdravotnické zařízení – hospic CITADELA
2. Odlehčovací služby pobytové
3. Sociálně zdravotní lůžka
4. Domov se zvláštním režimem
5. Chráněné bydlení
Jedná se o zaměstnance, brigádníky, dobrovolníky, stážisty a osoby pracující na živnostenské oprávnění v přímé i nepřímé péči, kteří se dostávají do kontaktu s pacienty a uživateli služeb.

Preventivní antigenní testování na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské M
3. září 2021 - Preventivní testování na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské Meziříčí

Stanoveny jsou výjimky u osob, u kterých se testování neprovádí. Více v rozhodnutích ředitelky Diakonie Valašské Meziříčí.

Rozhodnutí - testování - pacienti a klienti od 1. 9. 2021Rozhodnutí - testování - pracovníci od 1. 9. 2021

Tato nařízení jsou platná od 1. 9. 2021 do odvolání.