Prohlášení k návrhu na zavedení eutanázie

28. května 2019

Připojujeme se ke společnému stanovisku Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a odborné společnosti Česká společnost hospicové paliativní péče České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve věci přístupu hospiců k návrhu na uzákonění eutanazie, kdy její zavedení zcela odmítáme.

Věříme, že se s našim názorem také ztotožňujete.

Prohlášení k návrhu na zavedení eutanázie
28. května 2019 - Prohlášení k návrhu na zavedení eutanázie

Prohlášení k návrhu na zavedení eutanázie