Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA podpořena Moravskoslezským krajem

17. prosince 2021

Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2021 specializovanou paliativní (hospicovou) péči v hospici CITADELA poskytovanou svým občanům finanční částkou ve výši 200.000 Kč.

Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA podpořena Moravskoslezským krajem
17. prosince 2021 - Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA podpořena Moravskoslezským krajem

Financování hospicové paliativní péče je vícezdrojové, zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, sociální složka péče je hrazena částečně přímou platbou pacienta, částečně příspěvkem na péči. Uvedené zdroje však nepokrývají skutečné nezbytné náklady na úhradu mezd a provozních nákladů péče.

Tato neinvestiční dotace zajistila financování provozních nákladů spojených s poskytováním specializované paliativní (hospicové) péče, která je naší organizací poskytována občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Za rok 2021 využilo naši péči celkem 40 pacientů s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji (zejména z oblasti Novojičínska), v celkovém počtu 1196 lůžkodnů.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, že se na financování hospicové paliativní péče v hospici CITADELA pro své obyvatele podílí.

Moravský kraj