Tvůrčí dílny s dobrovolníky

17. října 2019

Dne 15. října 2019 proběhly příjemné tvůrčí s dílny v Denním stacionáři DOBROMYSL s dobrovolníky. Tématem vyrábění byly brože, které si můžete prohlédnout na fotkách.

Tvůrčí dílny s dobrovolníky
17. října 2019 - Tvůrčí dílny s dobrovolníky

Děkujeme všem zúčastněným, kteří připojili ruce k dílu! Výrobky budou použity k benefičnímu prodeji na podporu našeho střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí.