Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil služby domácí péče

16. prosince 2021

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil v letošním roce naše zdravotní i sociální služby domácí péče příspěvkem ve výši 100 000 Kč. Realizace tohoto projektu výrazně přispěla ke zkvalitnění našich služeb domácí péče.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil v letošním roce naše zdravotní i sociální služby dom
16. prosince 2021 - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil služby domácí péče

Projekt „Rozvoj pracovníků terénních zdravotních a sociálních služeb pro seniory Diakonie Valašské Meziříčí a dovybavení služeb potřebnými kompenzačními a zdravotnickými pomůckami“ posílil pracovní kompetence terénních pracovníků a dovybavil terénní služby potřebnými pomůckami a zdravotnickým materiálem. Toho se podařilo dosáhnout díky realizaci tří vzdělávacích kurzů, konkrétně kurz „Rozvoj týmové spolupráce“, kurz „Co všechno můžu dělat, aby mě záda tolik nebolela“ a kurz „Individuální plánování“. Došlo také k nákupu kompenzačních pomůcek pro vyšší váhové kategorie: toaletního křesla, vozíku, sedačky na vanu a čtyřbodových chodítek. Realizovali jsme také nákupy zdravotnického materiálu pro zdravotní domácí péči, který je nezbytný pro kvalitní poskytování zdravotní péče, a není hrazen zdravotní pojišťovnou, také jsme službu dovybavili teploměry, pulzními oxymetry a tlakoměrem.

Srdečně děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za podporu.

VDV-logo-2017