Výroční zpráva 2021

1. července 2022

Představujeme vám Výroční zprávu Diakonie Valašské Meziříčí za rok 2021. 

Výroční zpráva  2021
1. července 2022 - Výroční zpráva 2021

Ve výroční zprávě se dočtete, co se u nás za uplynulý rok událo. Dozvíte se například, že jsme v našich 12 službách pečovali o 1985 osob. Ale více již prozrazovat nebudeme. To vše se můžete dočíst v naší výroční zprávě

Zároveň děkujeme každému z Vás za vše, co jste učinili pro pomoc potřebným – seniorům, lidem s hendikepy i nemocným v závěru života. A prosím, zachovejte nám svou přízeň i nadále.