Žijeme tu s Vámi!

27. února 2017

Dne 15. 2. 2018, na Krajském úřadu Zlínského kraje, uspořádala Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí ve spolupráci se Sociálními službami Vsetín workshop na téma transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Workshop proběhl pod záštitou radní Zlínského kraje Michaely Blahové.

Logo OPZ barevné

Žijeme tu s Vámi!
27. února 2017 - Žijeme tu s Vámi!

Za Zlínský kraj vystoupila vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Helena Miklová, za Diakonii ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová, Bc. Lenka Maňáková a Bc. Alena Rušarová a za Sociální služby Vsetín Mgr. Michaela Pavlůsková s Mgr. Ivanou Tomanovou Krčmářovou.

Téma transformace přilákalo velké množství posluchačů z řad poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. Po ukončení workshopu si mohli návštěvníci prohlídnout také výstavu fotografií klientů ze Sociální rehabilitace KROK, kteří svůj volný část věnují fotografování.

Workshop se uskutečnil v rámci projektu „Žijeme tu s vámi!“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001923, který je spolufinancován Evropskou unií. V projektu je zařazeno více aktivit, které zahrnují setkávání občanů s lidmi s postižením. Budou uspořádané besedy pro školy a workshopy, které jsou určené především pracovníkům úřadů. Následující workshop se bude konat dne 5. 3. 2018 ve Valašském Meziříčí od 12. do 15. hodin.