Zkvalitňování služeb Diakonie Valašské Meziříčí za finanční podpory MZ ČR

20. prosince 2021

Poskytování kvalitní a komplexní péče o terminálně nemocné pacienty s cílem zachování co nejvyšší kvality jejich života je prioritou naší péče v hospici CITADELA Diakonie Valašské Meziříčí. Projekt „Zkvalitňování služeb Diakonie Valašské Meziříčí“, který byl realizovaný v roce 2021 za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Zkvalitňování služeb Diakonie Valašské Meziříčí za finanční podpory MZ ČR
20. prosince 2021 - Zkvalitňování služeb Diakonie Valašské Meziříčí za finanční podpory MZ ČR

Realizace projektu pomohla vytvořit optimální podmínky v péči o terminálně nemocné. Projekt spočíval v doplnění vybavení o kyslíkový koncentrátor pro léčbu pacientů kyslíkem, dále manipulačními podložkami sloužícími pro usnadnění přesunu pacientů z lůžka na lůžko nebo invalidní vozík při zachování komfortu pacientů a ve vybavení dvoulůžkových pokojů teleskopickými zástěnami včetně závěsů pro větší soukromí klientů.

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví částkou ve výši 107.100 Kč, zbylá část z celkových nákladů projektu, tj. 58.976,70 Kč byla hrazena z darů.

Ministerstvo-zdravotnictvi

Děkujeme za podporu projektu Ministerstvu zdravotnictví a také dárcům.