VEŘEJNÝ ZÁVAZEK pečovatelské služby

I. Poslání služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům, dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a rodinám s dětmi v činnostech, které sami nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti. Pomoc a podpora je nabízena v přirozeném prostředí a týká se péče o vlastní osobu, o domácnost a využívání dalších služeb.

II. Územní působnost služby

Služba je nabízena ve Valašském Meziříčí, jeho místních částech – Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí a v následujících obcích: Jasenice, Jarcová, Krhová, Lešná, Lhotka nad Bečvou, Malá Lhota, Mikulůvka, Mštěnovice, Oznice, Poličná, Perná, Příluky, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Veselá, Vysoká, Zašová.

III. Cíle služby

 1. Klient zůstane ve svém přirozeném prostředí, dokud to jeho situace umožní.
 2. Klient je schopen s podporou služby vykonávat činnosti, které sám nezvládne nebo nezajistí
 3. Klient má prostřednictvím péče zajištěné běžné potřeby, které si není schopen zabezpečit s ohledem na svůj věk či zdravotní stav.
 4. Klient si díky podpoře služby vyřídí záležitosti každodenního života, a je v kontaktu s okolím.

IV. Cílová skupina služby

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o domácnost, a také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:

 1. senioři
 2. osoby se zdravotním postižením
 3. osoby s chronickým onemocněním
 4. rodiny s dítětem/dětmi

V. Zásady

 1. Respektování vůle a oprávněných potřeb klienta – klient si z nabídky služeb vybírá rozsah péče a způsob, jakým chce, aby mu péče byla poskytována.
 2. Rovnocenný přístup – ke všem klientům přistupujeme bez rozdílu a jednáme s nimi důstojně a s úctou.
 3. Individuální přístup – službu přizpůsobujeme potřebám klienta.
 4. Respektování soukromí – službu poskytujeme s ohledem na podmínky a způsob života klienta.

VI. Jakým způsobem je služba poskytována?

Klientům pomáháme, aby zvládali běžné úkonů při péči o vlastní osobu, což konkrétně znamená pomoc a podporu při podávání jídla a pití; při oblékání a svlékání (i speciálních pomůcek); při pohybu a orientaci ve vnitřních prostorech; při přesunování se na lůžko nebo invalidní vozík.

Dále pomáháme s hygienou; se základní péčí o vlasy a nehty; s používáním toalety. Pracovníci služby mohou přivézt oběd, pomoci s nachystáním jídla a jeho podáváním.

Součástí služby je pomoc při zajištění chodu domácnosti, což obsahuje pomoc při úklidu, pomoc se zajišťováním velkého úklidu; donášku vody; topení v kamnech, přípravu topiva a základní údržbu kamen; zajišťování běžných denních nebo velkých nákupů; praní a žehlení osobního i ložního prádla.

Také doprovázíme dospělé do školy, zaměstnání, k lékařům, na úřady a děti do školy a k lékařům.

VII. Diakonické hodnoty

 1. Milosrdenství: znamená pro nás sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka, jednat s klientem s respektem, poskytovat emoční podporu.
 2. Fortelnost: znamená pro nás posilování odpovědnosti za poskytování služeb, udržování profesionálních hranice, zvládání zátěžových situací, zvládání komunikace a dodržování mlčenlivosti.
 3. Společenství: znamená pro nás pravdivé sdílení informací, znalostí, zkušeností v týmu. Dále dělení se o zkušenosti dobré praxe, přijímání i poskytování zpětné vazby a hodnocení, správné řešení konfliktů a neshod, vnímání odpovědnosti za sebe i celek Diakonie.
 4. Naděje: znamená pro nás porozumění významu osobního rozvoje, trpělivost a schopnost zdravého odstupu, ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace, osobní angažovanost.


Kapacita služeb:

pondělí – pátek:              6:00 – 15:30         9 klientů v jeden okamžik

                                       15:30 – 22:00         2 klienti v jeden okamžik

sobota, neděle, svátky:   6:00 – 22:00         1 klient v jeden okamžik

Pracovní tým: 

1 vedoucí pečovatelské služby, 1 sociální pracovnice, 12 pečovatelů