AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Ambulance zajišťuje péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodiny. Pomáháme pacientům žít s jejich nemocí co nejlépe, zabýváme se terapií bolesti a dalších nepříjemných symptomů, vytvářením plánů dlouhodobé péče a zdravotně - sociálním poradenstvím.

Komu je určena

Našimi klienty jsou pacienti s:

 • Onkologickou diagnózou
 • Pokročilým selháváním srdce, plic, ledvin, jater
 • Demencí (např. Alzheimerova typu) a jinými neurologickými onemocněními (ALS, RS,...)
 • Křehcí senioři s kombinací náročných diagnóz

Co nabízíme

 • Jednorázové vyšetření i dlouhodobé vedení pacienta v naší ambulanci
 • Odborné poradenství
 • Léčbu tíživých symptomů: bolesti, dušnosti, nevolnosti, nespavosti, nechutenství,…
 • Úpravu medikace
 • Konzultaci výživových doporučení
 • Doporučení vhodných kompenzačních pomůcek
 • Sociální poradenství, psychickou podporu

Jak péče probíhá

Klientovi a jeho rodině poskytneme prostor k rozebrání jejich situace, poctivě zodpovíme jejich dotazy a společně vytváříme individuální plán péče a podpory tak, aby byla udržena dobrá kvalita života nemocného, a to i v pokročilé fázi nemoci.

Ke vstupnímu komplexnímu vyšetření je nutná aktuální lékařská zpráva.

V případě, že pacient již není schopen ambulantních kontrol, jsme schopni zajistit péči o nemocného také přímo v jeho domácím prostředí. Úzce spolupracujeme s praktickými lékaři, agenturami domácí péče, mobilními hospici i s lůžkovým hospicem CITADELA.

Smluvní vztah máme uzavřený s těmito pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP (111), Revírní bratrská pokladna ZP (213) a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211). S ostatními zdravotními pojišťovnami o uzavření smlouvy jednáme.