Doplnění vybavení pro zajištění kvalitní péče

Poskytování kvalitní a komplexní péče o terminálně nemocné pacienty s cílem zachování co nejvyšší kvality jejich života je prioritou naší péče v hospici CITADELA Diakonie Valašské Meziříčí. Pro vytvoření optimálních podmínek na zajištění péče o terminálně nemocné je nezbytné používat vhodné vybavení. Toto je zajištěno díky projektu „Doplnění vybavení pro zajištění kvalitní péče“ realizovaného v roce 2020. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2020 byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví částkou ve výši 136 500 Kč, zbylá část z celkových nákladů projektu, tj. 61 671,23 Kč byla hrazena z darů.

V rámci projektu byla zakoupena výkonná odsávačka pro důkladné odsátí hlenů z dýchacích cest. Pro snadnější manipulaci a pro zajištění bezpečnosti při hygieně pacientů bylo nakoupeno 5 ks toaletních křesel. Pro snadnější přepravu klientů v rámci budovy i v exteriéru, bylo nakoupeno 12 ks invalidních vozíků.

V hospici CITADELA je ročně pečováno o 300 pacientů v terminálním a stadiu onemocnění. Tito pacienti využívají nakoupené pomůcky.

Děkujeme za podporu projektu Ministerstvu zdravotnictví a také dárcům z řad právnických a fyzických osob.

Ministerstvo-zdravotnictvi