Název projektu: Bylinková zahrádka

Doba realizace projektu: 1.7.2018 – 30.6.2019

Rozpočet: 30.000,-

 

Obsah projektu

V rámci projektu budou vybudovány vyvýšené mobilní zahrádky s posezením pro klienty Denního stacionáře Dobromysl.

Tato zahrádka bude sloužit mezigeneračnímu setkávání, realizaci aktivizačních činností a zapojení denního stacionáře Dobromysl do komunitního života ve městě.

 

Cíl projektu:

  • Cílem projektu je podpořit klienty denního stacionáře pro seniory v soběstačnosti, důstojném a aktivním prožívání stáří. Konkrétně toho dosáhneme prostřednictvím aktivizačních činností v tomto zařízení - jednou z velmi oblíbených činností, je výsadba, pěstování či přesazování květin a bylinek.
  • Našim cílem je rovněž mezigenerační setkávání, zapojení se do místní komunity a využití bylinkové zahrádky k navazování spolupráce s místními organizacemi.

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou lidé věku od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, s poruchou pamětí a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

                                           IMG_7971   IMG_7983   IMG_7987

Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Kostelná, manažerka úseku podpory domácí péče

Tel.: 739 589 874

E-mail: kostelna@diakonievm.cz

 

Realizátor projektu:

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Žerotínova 319/21

757 01  Valašské Meziříčí

IČ: 47863561

 

Tento projekt podpořilo Tesco ve výši 16.000,- Kč.

Tesco