DOBROVOLNÍCI PRO CITADELU

Realizátor projektu:

Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 73632783

Ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou byl v roce 2017 realizován projekt Dobrovolníci pro CITADELU. Jednou z jeho hlavních myšlenek bylo oslovit k dobrovolnictví členy sborů ČCE, ČCE tuto aktivitu finančně podpořila.  Celkem jsme s prezentací o činnosti CITADELY a možnostech dobrovolnické pomoci navštívili deset okolních sborů. V rámci projektu byla na částečný úvazek přijata koordinátorka dobrovolníků. Byly upraveny standardy pro práci s dobrovolníky, vytvořeny propagační materiály formou letáků i TV reportáž, která byla odvysílána v Regionální televizi. V obou budovách střediska, kde jsou poskytovány zdravotní a sociální pobytové služby, bylo vytvořeno zázemí pro dobrovolníky.

Díky dobrovolníkům mohly být zahájeny pravidelné aktivizace klientů v budově hospice, dobrovolníci pomáhají také při aktivizacích klientů v domově se zvláštním režimem. Zároveň pomáhají při pravidelných bohoslužbách, koncertech a jiných společných akcích, s péčí o květiny. Nezastupitelná je jejich práce při individuálních návštěvách klientů. Dobrovolník je také tím, kdo propojuje svět „uvnitř“ se světem „venku“.

Dobrovolníci mají uzavřenou smlouvu s Dobrovolnickým centrem ADRA, která jim zajišťuje společná setkání a supervize. Kromě toho se dobrovolníci v tomto roce zúčastnili těchto akcí ve středisku:

  • Prvotního seznamovacího setkání - duben
  • Dne Diakonie s pověřováním dobrovolníků - červen
  • Dvoudenního semináře pro dobrovolníky v Bystřici pod Hostýnem - říjen
  • Semináře Demence, aneb když člověk ztrácí duši - listopad

Ke konci roku bylo v evidenci střediska celkem 21 dobrovolníků. Bez rozdílu vyznání či příslušnosti nebo nepříslušnosti k nějaké církvi, všichni svou službu berou velice zodpovědně a podle svých možností a schopností ji také vykonávají. Frekvence i čas se ovšem mění podle aktuální osobní situace dobrovolníků. Dobrovolníci pro středisko odpracovali celkem 1180 hodin, což představuje hodnotu 177 000,- Kč (150 Kč/hod. podle ADRY). Hodnota jejich služby však je ve skutečnosti nevyčíslitelná.

Projekt byl realizován v období od 1.1.2017 do 31.7.2017.