MODERNIZACE BEZPEČNOSTNÍHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PACIENTY

V roce 2018 byla realizována obnova a modernizace stávajícího signalizačního zařízení pro pacienty lůžkového hospice CITADELA.

K nahrazení 15 let starého dorozumívajícho zařízení "sestra - pacient" muselo být přikročeno z důvodu špatného technického stavu stávajícho zařízení, které vykazovalo vysokou míru opotřebení a poruchovosti, což mohlo způsobovat nezajištění funkce volání pacienta ošetřujícímu personálu a tím i neposkytnutí včasné pomoci.

Komplexní rekonstrukce celého systému proběhla dle aktuálních standartů, který zajistí bezpečný a spolehlivý provoz lůžkového hospice.

V rámci investice bala provedena:
1. rekonstrukce a modernizace stávajícího zařízení na 24 pokojích vč. hygienického zařízení pokoje
2. instalace nového zařízení ne 2 pokojích
3. pořízení 2 ks hlavních terminálů na pracovnách sester
4. náhrada 4 ks přenosných systému pro sestry
5. nově byla instalována veškerá technologie, vč. datových rozvaděčů, serverů, napájecích zdrojů a doplněn jeden záložní zdroj.

Celková investice činila 837 063,39 Kč. Projekt byl řešen za finanční podpory programu Ministerstva zdravotnictví Program na podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018. Dotace Ministerstva zdravotnictví činila 552 063,39 Kč. Zbylou částku ve výši 285 000,00 Kč jsme získali od našich dárců a podporovatelů: společností ON SemiconductorCABOTBROSEFrekomosAustin DetonatorPWO a od Nadace AGROFERT.

Děkujeme Ministerstvu zdravotnicví, Nadaci AGROFERT i všem dárcům a podporovatelům, díky Vám jsme mohli tuto potřebnou investici uskutečnit.