Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá již 30 let

10. ledna 2023

V roce 2023 slaví Diakonie Valašské Meziříčí významné výročí 30 let své činnosti a připomíná si také 20 let od vzniku hospice CITADELA. Díky své komplexní nabídce služeb ročně pomůže v týmu 235 zaměstnanců a 60 dobrovolníků více než 1900 lidem a jejich blízkým.

Foto z r. 2004_Tým zaměstnanců -  zleva sedící – Dobromila Krupová (ředitelkou od r. 2004 – 2011), Ing. Pavel Malík (ředitelem od 2001 až 2004) a Marta Benešová (ředitelkou od r. 1993 - 2001)
Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá již 30 let
10. ledna 2023 - Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá již 30 let

Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím a je nápomocna jejich rodinám a ostatním pečujícím. V současné době poskytuje Diakonie Valašské Meziříčí ucelený komplex 2 zdravotních a 10 sociálních služeb v terénní, ambulantní i pobytové formě, které svou provázaností dokáží reagovat na aktuální potřeby klienta, na každou etapu jeho života. Paliativní péči nevyléčitelně nemocným ve všech jeho formách poskytuje v ambulanci paliativní medicíny, lůžkovém hospici CITADELA a domácím hospici Společnou cestou. Principy paliativní péče uplatňuje i v péči o klienty domova se zvláštním režimem.

Diakonie Valašské Meziříčí je největším střediskem Diakonie Českobratrské církve evangelické, co do počtu poskytovaných služeb i co do počtu zaměstnanců. Nemalou zásluhu na tom mají vize a zapálení zakladatelů, všech bývalých pracovníků i současná práce každého jednotlivého zaměstnance a spolupráce s dobrovolníky, s církvemi, se státní správou, podporovateli a dárci.

Do dalších let má valašskomeziříčská Diakonie nemalé cíle. Nadále poskytovat potřebnou péči v úctě a respektu ke každému jednotlivému člověku, a to s ohledem na jeho důstojnost a jedinečnost v každé fázi jeho života prostřednictvím diakonických hodnot a spolupráce s lidmi kolem nás.

K 30. výročí připravuje Diakonie Valašské Meziříčí řadu akcí pro veřejnost, o kterých bude informovat na svým webových stránkách a sociálních sítích. Hlavní oslavy proběhnou 11. 6. 2023 při příležitosti Dne Diakonie.

„Na začátku naší práce bylo především velké nadšení pro věc. Bylo to úžasné období. Jak přibývalo zaměstnanců, přibývaly i nápady, co zlepšit či rozvinout. Byla to hezká práce, která nám dávala smysl.“ (Marta Benešová, zakladatelka Hospice CITADELA)

Z historie Diakonie Valašské Meziříčí