Organizace návštěv v hospici CITADELA a v domově se zvláštním režimem od 25.5.2020

21. května 2020

Díky pozitivnímu vývoji epidemiologické situace spojené s nákazou Covid-19 může docházet k postupnému rozvolňování opatření. Od 25. 5. 2020 tak mohou rodinní příslušníci a blízcí klientů pobytových služeb Hospice CITADELA a Domova se zvláštním režimem opět navštěvovat své blízké. Návštěvy však mohou probíhat pouze za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Chceme minimalizovat rizika a chránit tak seniory, ošetřující personál i vás. Děkujeme za jejich respektování.

Organizace návštěv v hospic a DZR od 25.5.2020
21. května 2020 - Organizace návštěv v hospici CITADELA a v domově se zvláštním režimem od 25.5.2020

Na základě nařízeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2020 č. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN a doporučeného postupu č.10/2020 MPSV platí v rámci prevence rozšíření nemoci COVID-19 platí závazné postupy pro návštěvy klientů s platností od 25.5.2020 do odvolání:

V případě potřeby kontaktujte sociální pracovnice.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19