VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby Diakonie Valašské Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, v době kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Územní působnost služby

Služba je poskytována na území SO ORP Valašské Meziříčí (Valašské Meziříčí, Jarcová, Oznice, Mikulůvka, Krhová, Poličná, Lešná, Zašová, Střítež n. Bečvou, Branky, Police, Podolí, Kelč, Loučka, Choryně, Kunovice, Velká Lhota, Kladeruby).

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 18 let a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a pečující osobě je potřeba umožnit nezbytný odpočinek.

Zásady odlehčovací služby

  1. Individuální přístup a respektování vůle klienta - klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
  2. Partnerský přístup – přistupujeme ke všem klientům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se klient plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
  3. Podpora soběstačnosti klienta – podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů klienta. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou.

Kapacita služby

Kapacita odlehčovací služby: 3 klienti v jeden okamžik.