Stanovení úhrad klietů Diakonie Valašské Meziříčí (CENÍK)

Platnost od 1. 4. 2022 

Domov se zvláštním režimem dle § 50 zák. č. 108/2006 Sb

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

č. Služby částka
1. Ubytování  
1.a Ubytování v jednolůžkovém a dvoulůžkovém pokoji  250 Kč/den
2. Poskytnutí celodenné stravy 205 Kč/den
2.a Snídaně  45 Kč
2.b Oběd 85 Kč
2.c Večeře 50 Kč
2.d Svačina 25 Kč
3.

Celodenní péče

dle odst. III. Čl. 1 písm c) a d)  Smlouvy o poskytnutí služby

Výše přiznaného příspěvku

na péči

 Souhrnná měsíční úhrada se vypočítává z těchto položek:

  • součet výše denní úhrady za ubytování a odebranou stravu násobenou počtem dní v měsíci
  • plná výše přiznaného příspěvku na péči
  • započítává se každý započatý den pobytu

Ceník DZR platný od 1. 4. 2022
Ceník doplňkových služeb platný od 1. 4. 2022