OBECNÉ PODMÍNKY STÁŽÍ/PRAXÍ:

  • žádost – do žádosti o umožnění praxe/stáže je nutné uvést základní informace o žadateli, dále o jeho škole/zaměstnavateli, předpokládaný termín stáže/praxe, zaměření (např. praxe v přímé péči jako pracovník v sociálních službách, jako všeobecná sestra, apod.), atd.
  • smlouva – všichni praktikanti/stážisté vykonávají činnost výhradně na základě smlouvy o poskytnutí praxe/stáže, která musí být uzavřena před nástupem.
  • poplatek – za zprostředkování stáže a odborné vedení při ní je účtován poplatek 380 Kč/osoba/den (8 hodin). Tento poplatek se netýká studentů škol, se kterými je uzavřena rámcová smlouva. Na základě rozhodnutí ředitele a v případech hodných zřetele je možno výši poplatku snížit či prominout.
  • materiální vybavení praktikanta/stážisty – každý praktikant/stážista, který vykonává činnost v přímé péči u pacientů/klientů, musí být vybaven vhodným pracovním oděvem (nejlépe bílé barvy) a pracovní obuví (nejlépe bílé barvy, s pevnou patou). Ostatní ochranné pracovní pomůcky poskytuje naše organizace. Dále je z naší strany praktikant/stážista vybaven identifikační jmenovkou.
  • ubytování a strava – nabízíme možnost ubytování ve vícelůžkovém pokoji s vlastním sociálním zázemím (sprcha + WC) za poplatek 280 Kč/osoba/noc. Dále mají praktikanti/stážisti možnost zajištění snídaně (82 Kč) a oběda (110 Kč), ceny dle platného ceníku. Všechny platby probíhají hotově u pracovnice účtárny v budově hospice.
  • obsah stáže – všechny praxe a stáže mají stejný obecný úvod, kterým je seznámení se s organizací, jejími poskytovanými službami, poskytovanou péčí (specializovaná hospicová paliativní péče, domov se zvláštním režimem).
  • Dále má každá praxe/stáž svou individuální část, určenou podle oboru a zaměření konkrétního praktikanta/stážisty, v rámci které se praktikant/stážista seznámí s pracovištěm a dalšími prostory organizace, a bude mu poskytnuta praktická ukázka péče pod vedením odborného pracovníka organizace.

Pozn.: ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH