SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ LŮŽKA

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, dále jen Sociálně-zdravotní lůžka jsou určeny osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Počet registrovaných lůžek: 6 podle § 52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Služba je financována z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022. 

Zlínský kraj
Na financování služby se dále podílí Město Valašské Meziříčí, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Sdružení Mikroregion Rožnovsko.
valmez-pozitivMikroregion Kelečsko   Mikroregion Rožnovsko